Zoeken

Er werden geen resultaten gevonden voor je zoekterm.

Autopsie is een goede methode om de doodsoorzaak te achterhalen of om een diagnose te bevestigen. Zeker in geval van een hok/volière probleem is het een belangrijk diagnostisch middel.

Hoe breng je een vogel binnen voor autopsie?:

De ziekte wordt veroorzaakt door een algemeen voorkomende bacterie, Leptospira, die wereldwijd voorkomt. De ziekte wordt gewoonlijk overgedragen wanneer de urine van een besmet dier in stilstaand water terecht komt, en vervolgens een ander dier/mens besmet via in een huidwond.

Vakantietijd is een fantastische tijd. Maar eerst moet er nog van alles geregeld worden. Kan uw huisdier mee op vakantie of laat u het liever thuis. Als u besluit het dier mee te nemen naar het buitenland, waar moet u dan aan denken? Zijn de reispapieren van uw huisdier wel in orde?

Bij heel wat vogelsoorten zijn er geen duidelijke uiterlijke geslachtskenmerken, of ontwikkelen deze zich slechts in het volwassen stadium of bij iedere voortplantingsperiode.

Pagina's