Zoeken

Dienst

Marek-vaccinatie-dagen 2019

Nieuwe combi-vaccinatie met Marek, Gumboro en NCD bij ééndagskuikens

Beste Hobbypluimvee-kweker,

Sinds de oprichting van DAP Galluvet in 1996 door dr.Johan Van Erum,  hebben we binnen onze praktijk een uitgebreide kennis opgebouwd in het industrieel pluimvee.  Optimalisatie van management, ventilatie en vaccinatie houden we hoog in het vaandel.  Via een bedrijfsbegeleiding kunnen we onze kla

Autopsie is een goede methode om de doodsoorzaak te achterhalen of om een diagnose te bevestigen. Zeker in geval van een hok/volière probleem is het een belangrijk diagnostisch middel.

Hoe breng je een vogel binnen voor autopsie?:

Bij heel wat vogelsoorten zijn er geen duidelijke uiterlijke geslachtskenmerken, of ontwikkelen deze zich slechts in het volwassen stadium of bij iedere voortplantingsperiode.

Pagina's